Film streaming Victoria regarder en ligne bonne qualite

Na 2 lata został zamknięty podziemny tunel na kutnowskim dworcu PKP. Zamkniecie ma związek z remontem, jaki przeprowadzają koleje. Władze miasta chcą minimalizować uciążliwość wynikająca z zamkniecia przejścia przede wszystkim z myslą o mieszkancach tej dzielnicy Prezydent szuka możliwych bezpiecznych rozwiązań. wiadomo już budowa kładek czy częściowe zamykanie tunelu na czas.

data dodania: 06 lipca 2017

Uczniowie kutnowskich gimnazjów, którzy osiД…gnД™li najwyЕјsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym raz laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych uroczyЕ›cie zakoЕ„czyli rok szkolny 2016/2017. Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni przez Prezydenta Kutna.

data dodania: 22 czerwca 2017

W miejscowoЕ›ci Baby Dolne pod DД…browicami w Powiecie kutnowskim znaleziono ciaЕ‚o mД™Ејczyzny. Denata policja znalazЕ‚a w samochodzie. OkolicznoЕ›ci Е›mierci mЕ‚odego mieszkaЕ„ca tego regionu ustalajД… Е›ledczy. Mówi Edyta Machnik z KPP w Kutnie.

data dodania: 18 kwietnia 2017

13 osób zostaЕ‚o poszkodowanych w wypadku drogowym, do którego doszЕ‚o dziЕ› rano na drodze krajowej nr 60 w okolicach miejscowoЕ›ci Grabków w powiecie kutnowskim. Jak wynika ze wstД™pnych ustaleЕ„ kierujД…cy bmw zjechaЕ‚ na pas dla przeciwnego kierunku ruchu i doprowadziЕ‚ do zderzenia czoЕ‚owego z autobusem miejskim, którym podróЕјowaЕ‚o 30 osób Poszkodowane.

data dodania: 24 lutego 2017

  • RГіЕјana Rodzina rozkwita Kutno

W tym sezonie zalew Е»yrardowski nie bД™dzie czynny. Niebawem nad akwenem rozpocznie siД™ dЕ‚ugo planowana inwestycja. Prace rozpocznД… siД™ jeszcze w lipcu, a zakoЕ„czД… w maju 2018 roku. Czy kilkumilowa inwestycja w teren rekreacyjny jest w tej chwili zasadna? WiД™cej na ten temat w rozmowie samorzД…dowej, zapraszam:

data dodania: 11 lipca 2017

Woprowcy alarmujД… - pЕ‚ywaj tylko w miejscach strzeЕјonych, czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Niestety nie zawsze stosujemy siД™ do zasad, a bardzo lekkomyЕ›lne jest pЕ‚ywanie w miejscach gdzie kД…piel jest zakazana. InformujД… o tym znaki i tablice. Ratownicy przypominajД…, woda to takЕјe zagroЕјenia, jakie? MówiЕ‚ Jerema Peter ratownik z Ејyrardowskiego Powiatowego Wopr.

data dodania: 06 lipca 2017

„Е»yrardowskie Uderzenie” to mЕ‚ody ale jedyny w Polsce zespóЕ‚ zЕ‚oЕјony wyЕ‚Д…cznie z instrumentów perkusyjnych. Wychowankowie PaЕ„stwowej SzkoЕ‚y Muzycznej w Е»yrardowie wystД…pili wczoraj w namiocie koncertowym Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Frekwencja na koncercie przerosЕ‚a oczekiwania mЕ‚odych artystów, którzy tym razem zaprezentowali siД™ w.

data dodania: 06 lipca 2017

MieszkaЕ„cy 10 gmin, które swoim zasiД™giem obejmuje Lokalna Grupa DziaЕ‚ania Ziemia CheЕ‚moЕ„skiego odwaЕјnie siД™gajД… po Е›rodki unijne. I nie bojД… siД™ procedur. WЕ‚aЕ›nie teraz LGD przyjmuje wnioski i rozdysponowuje pozyskane przez siebie Е›rodki. MówiЕ‚a Magdalena PodsiadЕ‚y, prezes zarzД…du LGD Ziemia CheЕ‚moЕ„skiego.

data dodania: 06 lipca 2017

  • MszczonГіw ma wolne miejsca Е»yrardГіw

Startuje trzecia edycja BudЕјetu Obywatelskiego Skierniewic. Na razie jest to faza informacyjna i przypomnienie mieszkaЕ„com, Ејe moЕјna juЕј myЕ›leД‡ nad wnioskami i zaczД…Д‡ prace nad ich formuЕ‚owaniem. MówiЕ‚a Edyta CieЕ›lak, naczelnik wydziaЕ‚u spraw spoЕ‚ecznych, sportu i rozwoju gospodarczego UrzД™du Miasta w Skierniewicach.

data dodania: 24 maja 2017

Rock May Festival startuje juЕј jutro w Skierniewicach. Jest to festiwal, który kaЕјdego roku do miasta Е›ciД…ga miЕ‚oЕ›ników dobrego rockowego grania. Jest teЕј szansД… do posЕ‚uchania zarówno uznanych na scenie muzycznych zespoЕ‚ów, jak i tych, które stawiajД… swoje pierwsze kroki. MówiЕ‚ MirosЕ‚aw SumiЕ„ski ze skierniewickiego Centrum Kultury i Sztuki.

data dodania: 19 maja 2017

Od wczoraj Komenda Miejska PaЕ„stwowej StraЕјy PoЕјarnej w Skierniewicach ma nowego komendanta. NominacjД™ na to stanowisko otrzymaЕ‚ starszy brygadier Tadeusz ZwoliЕ„ski, od lat zwiД…zany ze skierniewickД… straЕјД… poЕјarnД…. PrzejД™cie obowiД…zków przez nowego komendanta miaЕ‚o miejsce podczas skierniewickiego Dnia StraЕјaka. TakЕјe wczoraj wrД™czone zostaЕ‚y awanse zawodowe i odznaczenia.

data dodania: 17 maja 2017

RozpoczД™Е‚a siД™ budowa Muzeum Historycznego w Skierniewicach. Obiekt powstaje w okolicy ulicy Batorego w dawnych budynkach tak zwanej Izby Chorych. Prace juЕј ruszyЕ‚y – mówi Krzysztof JaЕјdЕјyk, prezydent miasta Skierniewice. Koszt prac to 8,5 miliona zЕ‚otych, z czego miastu udaЕ‚o siД™ pozyskaД‡ dotacjД™ na poziomie 3,5 miliona zЕ‚otych z urzД™du marszaЕ‚kowskiego w ЕЃodzi. (fot. UM.

data dodania: 12 maja 2017

  • Moc duchowych wzruszeЕ„ podczas. Skierniewice

26 straЕјaków wczoraj w nocy walczyЕ‚o z poЕјarem stodoЕ‚y w miejscowoЕ›ci Zofianów w gminie BiaЕ‚a Rawska. Na szczД™Е›cie nie byЕ‚o poszkodowanych, ale budynek spЕ‚onД…Е‚ w caЕ‚oЕ›ci. Mówi starszy brygadier Krzysztof Czernek, komendant powiatowy PaЕ„stwowej StraЕјy PoЕјarnej w Rawie Mazowieckiej. Straty szacowane sД… na kwotД™ koЕ‚o 15 tysiД™cy zЕ‚otych. W stodole znajdowaЕ‚a siД™.

data dodania: 13 lipca 2017

Rawski szpital straciЕ‚ kontrakt na ratownictwo medyczne. StaЕ‚o siД™ tak po kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powodem sД… raЕјД…ce nieprawidЕ‚owoЕ›ci w wykonywaniu kontraktu. Mówi Anna Leder rzecznik prasowy Е‚ódzkiego oddziaЕ‚u Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla pacjentów nie ma Ејadnego niebezpieczeЕ„stwa. Na terenie powiatu karetek jest tyle samo ile byЕ‚o.

data dodania: 12 lipca 2017

Informacje o zagroЕјeniach, niebezpieczeЕ„stwach pogodowych czy wydarzeniach w gminie – takie informacje mogД… otrzymywaД‡ mieszkaЕ„cy gminy Rawa Mazowiecka jeЕ›li zdecydujД… siД™ korzystaД‡ z systemu wprowadzonego przez gminД™. Mówi wójt Krzysztof Starczewski, Aplikacja do pobrania na telefon jest bezpЕ‚atna. MieszkaЕ„cy nie bД™dД… teЕј pЕ‚aciД‡ ani za maile ani za smsy.

data dodania: 11 lipca 2017

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna poЕ‚Д…czona z ZespoЕ‚em Placówek Specjalnych? Taki jest plan rawskiego starostwa powiatowego zdaniem parlamentarzystów ziemi rawskiej z Prawa i SprawiedliwoЕ›ci. Mówi senator RafaЕ‚ Ambrozik. Jak twierdzД… parlamentarzyЕ›ci wysЕ‚anie mejla ze starostwa do ministerstwa z pytaniem o moЕјliwoЕ›Д‡ poЕ‚Д…czenia zablokowaЕ‚o im moЕјliwoЕ›Д‡ zaЕ‚atwienia.

data dodania: 10 lipca 2017

  • Druga linia coraz bliЕјej Rawa Mazowiecka

W Bazylice Katedralnej w ЕЃowiczu koЕ„czД… siД™ prace archeologiczne w kryptach. OdsЕ‚oniД™ta zostaЕ‚a caЕ‚a nawa boczna poЕ‚udniowa. Prace prowadzone sД… na gЕ‚Д™bokoЕ›ci blisko 2 metrów. Mówi KsiД…dz Adam Matysiak, Ekonom Diecezjalny. Wszystkie znajdujД…ce siД™ w nawie poЕ‚udniowej krypty zostaЕ‚y odkryte. Prace majД… potrwaД‡ do koЕ„ca tego roku. Realizacja przedsiД™wziД™cia jest.

data dodania: 14 lipca 2017

Testujemy jedno z najbardziej prestiЕјowych i luksusowych kombi jakie dostД™pne sД… obecnie na rynku. ZupeЕ‚nie nowe Volvo V90 to nie tylko poЕ‚Д…czenie tradycyjnego i nowoczesnego designu, charakterystycznego dla Szwedów, ale teЕј (przynajmniej w tej konfiguracji) bardzo dobre osiД…gi. Pod maskД… V90 benzynowy silnik T6 o mocy aЕј 320KM! Swoje robi teЕј masa dostД™pnych systemów bezpieczeЕ„stwa oraz.

data dodania: 06 lipca 2017

W poЕ‚udnie 2 lipca z Warszawy Nadarzyn do ЕЃodzi wystartuje wyЕ›cig kolarski zЕ‚oЕјony z okoЕ‚o 150 zawodników z Polski i z zagraniczny, miД™dzy innymi z BiaЕ‚orusi, Belgii, Czech, czy Niemiec i Francji. Trzon obsady stanowiД‡ bД™dД… uczestnicy 28go MiД™dzynarodowego WyЕ›cigu SolidarnoЕ›ci. Do pokonania bД™dzie Е‚Д…czna trasa okoЕ‚o 200 kilometrów. W ЕЃowiczu grupД™ kolarzy spodziewaД‡ naleЕјy siД™.

data dodania: 29 czerwca 2017

Nowoczesne mieszkania powstanД… na blisko hektarowej dziaЕ‚ce wskazanej przez miasto ЕЃowicz. Ich budowД™ sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego NieruchomoЕ›ci S.A. w ramach pilotaЕјu programu Mieszkanie plus. W Е›rodД™ spóЕ‚ka podpisaЕ‚a warunkowД… umowД™ inwestycyjna z wЕ‚adzami ЕЃowicza. SzczegóЕ‚owe analizy gruntów zgЕ‚oszonych do programu trwaЕ‚y od grudnia ubiegЕ‚ego roku, kiedy to.

data dodania: 29 czerwca 2017

  • JasnogГіrska Pani zakoЕ„czyЕ‚a wizytД™. ЕЃowicz

goЕ›Д‡ dnia
StanisЕ‚aw Werle artysta malarz

goЕ›Д‡ popoЕ‚udniowy
Zbigniew BrГіdka

goЕ›Д‡ dnia
Sylwester Kaczmarek PrzewodniczД…cy Rady Miasta Sochaczewa

goЕ›Д‡ popoЕ‚udniowy
JГіzef KaЕєmierczak Polski ZwiД…zek MiЕ‚oЕ›nikГіw Kolei

goЕ›Д‡ dnia
Hubert Jankowski, Festiwal Szant i Piosenki Turystycznej

goЕ›Д‡ popoЕ‚udniowy
JГіzef Matysiak, starosta rawski

Radio Victoria – rozgłośnia diecezji łowickiej. Powstała 25 marca 1995 roku. W roku 1998 została włączona do sieci rozgłośni katolickich „Plus” i przyjęła nazwę „Plus”. Radio rozpoczęło ekspansję, wybudowano nadajniki pokrywające swym sygnałem obszar od Łodzi po Warszawę – stąd slogan „między Łodzią a Warszawą”. W roku 2004 wystąpiła z sieci „Plus” i wróciła do pierwotnej nazwy. Siedziba stacji znajduje się w Łowiczu. Radio posiada studia terenowe w Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Żyrardowie oraz Skierniewicach.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kliknij [zgadzam siД™]. aby ta informacja nie pojawiaЕ‚a siД™ wiД™cej.
Kliknij [polityka cookies]. aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.